Paikallinen kyläyhteisöportaali kyläyhteisöelämään liittyvine uutisineen, tapahtumineen ja ongelmineen

Tervetuloa paikalliseen kyläyhteisöportaaliin, jossa käsitellään kyläyhteisöelämään liittyviä uutisia, tapahtumia sekä ongelmia. Millaisia haasteita nykyiset kyläyhteisöt joutuvat kohtaamaan ja miksi niin kovin moni haluaisi vielä nykyäänkin asua kyläyhteisössä, lähellä luontoa? Näitä ja monia muita kyläyhteisöelämään liittyviä aiheita käsitellään tässä portaalissa.

Kyläkoulujen lakkauttaminen on monen kyläyhteisön kohtaama suru

Nykyaikainen suomalainen kulttuuri on valitettavan kaupunkipainotteista, ja erityisesti pääkaupunkiseutupainotteista. Monia pieniä yksiköitä halutaan lakkauttaa ja yhdistää yksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä koskee myös monia kyläkouluja. Moni kyläyhteisö onkin joutunut kohtaamaan suuren surun rakkaan kyläkoulunsa jouduttua lakkautusuhan alle. Jo itse koulurakennukseen saattaa liittyä monia muistoja ja samaa koulua on saatettu käydä usean sukupolven ajan. Kyläkoulun lakkauttaminen vaikuttaakin monin tavoin kyläläisten elämään. Portaalissa käsitellään aihetta syvällisemmin.

Portaali tarjoaa mahdollisuuden keskustella niistä asioista, miksi niin moni haluaa asua kyläyhteisössä

Portaalimme kautta on mahdollista keskustella siitä, miksi niin kovin moni haluaa vielä nykyäänkin asua kyläyhteisössä, lähellä luontoa, kaupungin sijaan. Usein sanotaan esimerkiksi, että lapsen kasvattamiseen vaaditaan kokonainen kylä. Suomen kaltaisessa voimakkaasti kaupungistuneessa ja individualistisessa maassa on kuitenkin nykyisin aika vaikeaa löytää tällaista kyläyhteisöä, joka ottaisi yhdessä osaa lasten kasvattamiseen. Tästä syystä onkin upeaa, että esimerkiksi Vihannissa aiotaan elvyttää entisaikojen kyläperinteitä uuden hankkeen muodossa.

Portaali esittelee ajankohtaisia kyläyhteisöhankkeita sekä kertoo aiheeseen liittyvistä ajankohtaisuutisista

Portaalissamme esitellään ajankohtaisia kyläyhteisöhankkeita, kuten Vihannin mielenkiintoinen ja monitahoinen kyläyhteisöhanke, jossa on tarkoitus elvyttää kyläyhteisöperinteitä modernia elämää unohtamatta. Portaaliin on myös koottu aiheeseen liittyviä ajankohtaisuutisia, jotka pitävät aiheesta kiinnostuneen lukijan ajan tasalla.

Tervetuloa lukemaan portaalista löytyviä aiheeseen liittyviä artikkeleita sekä kertomaan oma mielipiteesi suomalaisten modernien kyläyhteisöjen nykytilasta! Toivomme, että portaalimme toimii hedelmällisenä keskustelualustana aiheesta, jota pidämme tärkeänä!