Kyläyhteisöjen vihreää energiaa käsittelevä osio

Tähän osioon on koottu artikkeleja, jotka käsittelevät vihreän energian käyttöä moderneissa suomalaisissa kyläyhteisöissä. Ympäristötietoisuus ja ympäristöystävälliset valinnat ovat nyt erityisen suosittuja ja onkin hyvä, että nämä huomioidaan myös moderneissa kyläyhteisöissä.