Miksi kannattaa valita vihreä sähkö modernin suomalaisen kyläyhteisön energiamuodoksi?

Vihreää sähköä voidaan pitää valveutuneen ja ympäristötietoisen kuluttajan valintana – kutsutaanhan sitä myös ympäristösähköksi. Vihreä sähkö soveltuu myös modernien suomalaisten kyläyhteisöjen energiaksi. Tässä artikkelissa kerromme lisää vihreästä sähköstä sekä sen moninaisista positiivisista puolista.

Vihreän sähkön positiivisia puolia

Ympäristötietoisuus sekä kestävät valinnat ovat nykyaikaisia ja moderneja, tästä syystä esimerkiksi vihreän sähkön suosimisen tulisi olla moderneissa suomalaisissa kyläyhteisöissä lähes itsestäänselvä valinta. Tämä valinta auttaa tukemaan tavallista kestävämpää energian tuottamista, koska vihreässä sähkössä hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä, toisin kuin niin sanotussa perinteisessä energiantuotannossa, jossa hyödynnetään fossiilisia polttoaineita sekä muita uusiutumattomia energianlähteitä.

Viime aikoina vihreä sähkö on nostanut Suomessa suosiotaan, mikä kertoo siitä, että vihreät arvot ovat suomalaisessa yhteiskunnassa entistä tärkeämpiä arvoja. Ilmastonmuutos on vakava ongelma, joka uhkaa hyvinvointia koko maapallolla. Kun sähköä tuotetaan hiilineutraaleilla ja hiilidioksidivapailla tuontatotavoilla, ehkäistään samalla ilmastonmuutosta. Kannattaa myös muistaa, että uusiutumattomat energianlähteet eivät nimensä mukaan uusiudu, minkä vuoksi jossakin vaiheessa tulevaisuudessa ollaan väistämättä tilanteessa, jossa nämä energianlähteet loppuvat. Tällöin viimeistään on osattava hyödyntään uusiutuvia energianlähteitä, jotta sähköä saadaan tuotettua.

Jos vihreän sähkön hyötyjä tarkastellaan maailmanlaajuisella tasolla, voidaan sanoa, että tällaista sähköä suosimalla kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristön hyvinvoinnin lisäksi positiivisella tavalla myös sellaisiin yhteisöihin, joissa on vaarana ajautua konflikteihin luonnonvarojen uhkaavan hupenemisen vuoksi.

Vihreä sähkö on luonnon omien energialähteiden avulla tuotettua sähköä

Vihreässä sähköntuotannossa hyödynnetään luonnon omia uusiutuvia energialähteitä. Jos näitä lähteitä käytetään oikealla tavalla, ovat ne ehtymättömiä. Tälläisiä energianlähteitä ovat aurinkoenergia, geoterminen energia, maalämpö, tuulivoima, bioenergia sekä vesivoima. Myös päästöjen ja muiden ympäristövaikutustensa osalta uusiutuvien energianlähteiden käyttö on yleensä muita energian tuotantotapoja vähäisempi. Kuluttajan kannalta kannattaa huomioida, että vihreää sähköä tarjotaan kuluttajille tavallisesti melko edullisesti, jos verrataan sen mukanaan tuomia hyötyjä.

Aurinkovoima on yksi uusiutuvista energianlähteistä, joka sisältää erityisen runsaasti tulevaisuuden mahdollisuuksia. Elämää ei voisi olla maapallolla ilman aurinkoa, joten elämän jatkuessa myös aurinko jatkaa tämän loistavan energianlähteen tarjoamista. Aurinkovoimaan liittyvää teknologiaa kehitetään koko ajan ja tavoitteena on, että aurinkovoimalla kehitetyn sähkön tuotantokustannuksia saataisiin laskettua. Samalla on tavoitteena kehittää teknologioita, joiden avulla aurinkovoimaan voitaisiin säilöä entistä tehokkaammilla tavoilla.