Miten aurinkovoimalla tuotetaan vihreää sähköä kyläyhteisöihin?

Aurinko antaa elämälle mahdollisuuden eikä ilman aurinkoa maapallolla voisi elää. Aurinkovoimaa pidetään myös yhtenä lupaavimmista tavoista hyödyntää tulevaisuudessa vihreän sähkön tuotantokeinoja. Kerromme tässä artikkelissa, miksi aurinkovoima on niin ylivoimainen moniin muihin vihreän energian lähteisiin verrattuna.

Aurinkovoima on ehtymätön vihreän energian lähde

Ensinnäkin aurinkoa voidaan pitää ehtymättömänä energian lähteenä. Kuten jo edellä todettiinkin, maapallon elämä tarvitsee aurinkoa. Tästä seuraa se, että auringon voidaan olettaa tarjoavan aurinkovoimaa aivan yhtä kauan kuin maapallolla on elämää.

Uudenlaiset teknologiat auttavat hyödyntämään aurinkovoimaa entistä paremmin

Toiseksi aurinkovoiman ympärille kehitellään jatkuvasti uudenlaisia teknologioita, joiden avulla aurinkovoimalla tuotetun sähkön tuotantokustannuksia saataisiin laskettua. Samalla pyritään luomaan sellaisia teknologioita, joiden avulla olisi mahdollista säilöä aurinkovoimaa nykyistä tehokkaammin. Tällöin aurinkovoimaa voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin myös sellaisina vuoden- ja vuorokaudenaikoina, joina auringonvaloa saadaan ainoastaan rajoitetusti.

Nykyään ollaan siinä tilantessa, että aurinkovoimaa käytetään yleensä täydentävänä energialähteenä täydentämässä muilla tuotantotavoilla tapahtuvaa energiantuotantoa. Tulevaisuudessa uusien teknologien myötä toivotaan kuitenkin saavutettavan tilanne, jossa aurinkovoima voisi olla pääasiallinen energian tuotantotapa ympäri vuoden kaikkina vuorokaudenaikoina. Aurinkovoimasta saattaa tulla tulevaisuudessa erityisen merkittävä energiantuotantotapa.

Esimerkiksi Algerian Saharassa on panostettu uusien aurinkovoimaloiden perustamiseen voimakkaalla tavalla. Sahara onkin tällaisille projekteille ominaista aluetta, sillä siellä aurinko porottaa siellä kirkkaalta taivaalta lähes ympäri vuoden, alue on harvaan asuttua ja asumattomia maa-alueita löytyy paljon. Keskellä Saharan autiomaata aurinkovoimalat eivät juurikaan aiheuta melu- tai maisemahaittoja, mutta tuottavat runsain mitoin ihmisten tarvitsemaa energiaa – vihreällä ja ympäristöystävällisellä tavalla!

Miksi moderneissa suomalaisissa kyläyhteisöissä kannattaa suosia aurinkovoimaa?

Aurinkovoiman suosiminen on ekologisesti kestävä valinta ja edustaa vastuullisena pidettävää energiantuotantoa. Lähellä luontoa elävät kyläläiset osaavat yleensä arvostaa ympäröivää luontoa, jonka he haluavat jättää jälkeensä elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Jo pelkästään tämän vuoksi aurinkovoimalla tuotetun vihreän sähkön suosiminen kannattaa!

Kun modernissa kyläyhteisössä suositaan aurinkovoiman hyödyntämistä energialähteenä, osoitetaan samalla pyrkimystä edistää luonnon hyvinvointia. Nykyaikana mahdollisimman luontoystävällisten valintojen tekeminen on erityisen coolia, joten jos kyläyhteisö haluaa kutsua itseään moderniksi, tulisi sen myös suosia moderneja ympäristöystävällisiä valintoja.