Tuulivoiman kylille tarjoama vihreä energia

Aurinkovoiman ohella tuulivoima on eräs niistä vihreistä energian lähteistä, joita modernin kyläyhteisön kannattaa suosia. Tässä artikkelissa kerrotaan tuulivoimaan liitetyistä risuista ja ruusuista.

Tuulivoiman saamat ruusut

Tuulivoiman tuottamisessa käytetään erityisiä tuulivoimaloita, joiden pyörittämiseen tarvitaan riittävään tuulennopeutta. Tämän ansiosta tuulivoimaa voidaan pitää täysin hiilidioksittomana energiantuotantotapana, hyödyntäähän se pelkästään luonnon omaa voimaa, tuulta. Käytännössä myös tuulta voidaan pitää energialähteenä, joka on ehtymätön.

Moderni teknologia kehittyy koko ajan ja sen avulla pyritään laskemaan tuulivoimalla tuotetun energian hintaa, jotta siitä saataisiin hinnaltaan aikaisempaa kilpailukykyisempi vaihtoehto. On todennäköistä, että maailmanlaajuisessa mittakaavassa tuulivoimaa tullaan käyttämään jatkossa energian tuottamiseen nykyistä huomattavasti runsaammin. Ehtymättömien energialähteiden käyttö on järkevä, moderni ja ympäristöystävällinen valinta, minkä vuoksi olisikin tärkeää, että tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää energian tuottamisessa nykyistä enemmän.

Tuulivoimaan liitetyt risut

Tuulivoiman käyttöön liittyy kuitenkin myös joitakin negatiivisia puolia. Ensinnäkin tuulivoimalaa ei voi pystyttää aivan minne tahansa, sillä kaikilla alueilla tuulennopeus ei ole riittävä tai tuuli saattaa olla niin puuskittaista, että sen hyödyntäminen olisi liian haastavaa. Toiseksi haluttaessa perustaa tuulivoimala, ovat alkuinvestoinnit suuret, mikä heikentää projektin houkuttelevuutta.

Tämän lisäksi tuulivoimaloiden rakentaminen ja käyttö saattaa aiheuttaa meluhaittoja sekä maiseman visuaalisuuteen liittyviä haittoja. Jos lähelle asuinaluetta pystytetään tuulivoimala, saattavat sen asukkaat kokea, että heidän asuinalueensa maisema menee pilalle.

Miten tuulivoimalaan liitettyihin risuihin voidaan vaikuttaa?

Tuulivoiman risujen vaikutusta voidaan minimoidan monin tavoin. Ensinnäkin voimalat tulee sijoittaa vain alueille, joiden tuulennopeus on riittävä. Toiseksi voimaloita voidaan sijoittaa alueille, jotka ovat harvaan asuttuja. Tällaisia alueita voivat olla esimerkiksi meri- ja tunturialueet. Tällainen voimaloiden sijoittelu auttaa vähentämään niiden aiheuttamia esteettisiä ja meluhaittoja.

Kehittämällä tuulivoiman tuotantoon liittyvää teknologiaa entisestään voidaan pyrkiä vetämään sillä tuotetun energian hintaa alaspäin. Tällöin tuulivoimasta voisi tulla myös hinnaltaan entistä kilpailukykyisempi vaihtoehto.

On tärkeää vaikuttaa myös asenteisiin

Jotta vihreästä energiasta tulisi vielä nykyistäkin suositumpi vaihtoehto, on tärkeää vaikuttaa kuluttajien asenteisiin. Vaikka vihreä energia maksaisikin hieman perinteistä enemmän, on sen seuraaville sukupolville jättämä perintö kuitenkin niin mittaamattoman arvokas, ettei modernin suomalaisen kyläyhteisön asukkaan kannata missään tapauksessa tuijottaa energialaskunsa senttejä ja tehdä valintoja pelkästään niihin perustuen.