Soinissa, Kukonkylän ja Pahankalan välisellä alueella on laaja maastopalo

Erityisesti kesäaikaan on tulen käytössä oltava huolellinen. Jokamiehenoikeudet eivät edes anna oikeutta sytyttää tulta toisen omistamalle maalle ilman pakottavaa tarvetta, mikä tuppaa valitettavan monelta retkeilijältä unohtumaan. Syrjäisissä kylissä tästä voi aiheutua vaaratilanteita, kuten nyt on käynyt Soinissa alueella, joka sijaitsee Kukonkylän ja Pahankalan välisellä alueella. Kerromme tilanteesta lisää tässä artikkelissa. Samalla esittelemme maastopalon tapahtumapaikan, Soinin useine kylineen.

Soinin maastopalo

14. heinäkuuta 2018 kello 12 maissa Vaasan hätäkeskukselle ilmoitettiin, että Soinin Pahankalantiellä on maastopalo, jota on kuvailtu laajalle levinneeksi. Palon sammuttamiseksi on ryhdytty toimeen.

Missä Soini sijaitsee?

Puhuttaessa Soinista monelle tulee ensimmäisenä mieleen poliitikko Timo Soini. Tässä yhteydessä puhumme kuitenkin saman nimisestä Suomen kunnasta, joka löytyy Etelä-Pohjanmaan maakunnasta. Asukkaita kunnassa on noin 2 100 ja Soini kuuluukin alueen pienimpien kuntien joukkoon. Soinista löytyy Raitamäki, joka on korkein kohta koko Etelä-Pohjanmaalla. Se kohoaa noin 240 metriä merenpinnasta.

Muita Soinin erityispiirteitä ovat freedom-lähiverkko, joka on langaton sekä avoin, ja maamme ainoaa laatuaan oleva vaivaisakka. Freedom-lähiverkko tarjoaa alueen asiakkaille erinomaiset mahdollisuudet työskennellä vaikkapa laptop-yrittäjinä lähiverkkoa hyödyntäen. Tämä onkin oivallinen esimerkki siitä, kuinka Suomen kylät eivät ole mitään takapajuisia junttiloita, vaan monestikin jopa viimeisimpien teknologisten ratkaisujen aallonharjalla. Tällaisissa kylissä on hyvä keskittyä opiskeluun ja työntekoon luonnon rauhan keskellä!

Soinin kylät

Soinista löytyy useita erilaisia kyliä, kuten Mäkelänkylä, Hautakylä, Keisala, Jokivarsi, Kukonkylä, Kirkonkylä, Laasala ja Kuninkaanjoki. Myös Kolu, Parviaisenkylä, Vehu, Ulvonkylä sekä Vuorenmaa ovat Soinin kyliä. Soini on perustettu jo vuonna 1868. Soinin alueen pitkä historia näkyy muun muassa siinä, että alueella on tehty joitakin esihistorialliselle ajalle sijoittuvia löytöjä. Vaikkakin Soinin nykyinen alue oli pitkään erämaa, jossa kävi lähinnä erämiehiä, on se myös toiminut historiansa saatossa merkittävänä tervanpolttoalueena.

Kokonaispinta-alaltaan Soini on noin 570 neliökilometriä. Sisävesiä Soinista löytyy reilut 22 neliökilometriä. Ikäjakaumaltaan Soinin asukkaista suuri osa, 55,6%, on 15-64-vuotiaita. 0-14-vuotiaita lapsia ja nuoria Soinin asukkaista on 16,2% ja yli 64-vuotiaita 28,2%. Yli 99% Soinin asukkaista puhuu äidinkielenään suomea.