Tästä osiosta löytyy modernien kylien rakennetta käsitteleviä artikkeleita

Tähän osioon on koottu artikkeleita, jotka käsittelevät modernien kylien rakennetta sekä erityispiirteitä. Esimerkiksi kyläkoulujen lakkauttamispaine on eräs tällaisista piirteitä. Kyläkoulun lakkauttamista on joutunut suremaan moni modernin kylän asukas.