Miten Suomen Kylätoiminta ry pyrkii edistämään kotimaamme kylien kehittämistä?

Tässä artikkelissa kerromme miten Suomen Kylät ry pyrkii edistämään suomalaisten kylien kehittämistoimintaa valtakunnallisella tasolla. Suomessa tällainen toiminta voidaan nähdä erityisen merkityksellisenä, sillä valtaosa suomalaisista ei voi mitenkään ahtautua pääkaupunkiin ja sen lähiseuduille ja muihin maan suurimpiin kaupunkeihin. Myös suomalaiset kylät on pidettävä elinvoimaisina ja houkuttelevina vaihtoehtoina.

Tarjoa tukea paikallistoimijoille

Eräs Suomen Kylät ry:n tärkeimmistä tehtävistä on tuen tarjoaminen alan paikallisille toimijoille. Suomen Kylät ry pyrkii luomaan paikallisten toimijoiden välille verkostoja sekä erilaista yhteistoimintaa. Maakunnallisia kyläyhdistyksiä on toiminnassa mukana kaikkiaan 19 kappaletta. Leader-ryhmiä toiminnan parista löytyy yhteensä 55 kappaletta. Lisäksi toimintaan ottaa osaa yli 4 200 kylää sekä kaupunginosaa. Suomen mittakaavassa Suomen Kylät ry:n toimintaa voidaankin pitää laaja-alaisena. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton, ja se toimii valtakunnallisesti tehden läheistä yhteistyötä ministeriöiden, eduskunnan, virastojen, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sekä erilaisten keskusjärjestöjen kanssa.

Toiminnassaan Suomen Kylät ry pyrkii vahvistamaan asukasyhteisöjen sekä suomalaisten kylien vaikuttamismahdollisuuksia sekä elinvoimaisuutta. On tärkeää, että kylissä asuvilla ihmisillä on edellytyksiä tehdä työtä sekä ansaita itselleen ja perheelleen riittävä toimeentulo. Muutoin pääkaupunki sekä muut kaupungit alkavat helposti tuntua erityisen houkuttelevilta, mikä uhkaa johtaa kylien autioitumiseen.

Suomen Kylät ry:n toiminnan keskiössä on myös kylien sosiaalinen sekä inhimillinen hyvinvointi, hyvän elinympäristön takaaminen sekä riittävien palveluiden turvaaminen. Esimerkiksi moni kyläkoulu on ollut lakkauttamisuhan alla ja moni on jo ehditty lakkauttaakin.

Suomen Kylät ry tarjoaa aiheeseen liittyvää koulutusta ja jakaa tietoa

Nykyajalle on erityisen tyypillistä se, että tieto on valtaa. Tästä syystä Suomen Kylät ry pyrkiikin järjestämään aiheeseen liittyvää koulutusta. Se myös huolehtii aiheeseen liittyvästä tiedottamisesta sekä erilaisten ryhmien välisestä tiedon ja kokemusten vaihdosta. Suomen Kylät ry toimiikin eräänlaisena tiedon vaihdon ja jakamisen foorumina. Kansainvälistä yhteistyötään Suomen Kylät ry pyrkii kehittämään, koska ulkomailta saatava kokemustieto saattaisi monissa tilanteissa hyödyttää myöskin suomalaisten modernien kyläyhteisöjen asukkaita.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tietoa myös uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisestä sekä omasta varainhankinnasta. Se tarjoaa jätevesineuvontaa sekä auttaa parantamaan suomalaisten kylien turvallisuutta. Sen tarjoaa jäsenilleen oikeudellisia palveluja sekä apua taloussuunnitteluun, tilinpäätösten tekemiseen sekä erilaisten hankkeiden maksatukseen. Neuvontaa ja tukitoimintaa on tarjolla myös ruotsiksi.